นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก และนางบังอร บุญผ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก นำผ้าห่มพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ มอบให้แก่ประชาชนชาวตำบลรังนก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก และนางบังอร บุญผ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก นำผ้าห่มพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ มอบให้แก่ประชาชนชาวตำบลรังนก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้