พิธีมอบกองทุนแม่ หมู่ที่ 10 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร