พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

นางบังอร บุญผ่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

แชร์ข่าวนี้