อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

[วันที่ 29 มิถุนายน 2564] สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดย นายธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก กล่าวต้อนรับทีมงาน และผู้เข้ารับการอบรมในการนี้ นางศิริเนตร พรมอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร และนางสาวสุรีย์ น้อยพันธ์ นักพัฒนาสังคม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร และเข็ม อพม.เชี่ยวชาญด้านคนพิการ แก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน 52 ท่าน

แชร์ข่าวนี้