แขวงทางหลวงชนบทพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
งบจัดสรรกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ..2565
โดย แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร
24 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรังนกแชร์ข่าวนี้