โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2562

โครงการสร้างแกนนำร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปี 2562

โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลรังนก ร่วมกับ อบต.รังนก

20 กันยายน 2562

 

แชร์ข่าวนี้