โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ฝึกอบรมทักษะอาชีพระยะสั้น)

ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 22-24 มกราคม 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้