โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564

(2 ก.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านกระทุ่มน้ำเดือด และเครือข่ายอนุรักษ์ทีัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลรังนก จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หนองเลน ม.9 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมี ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.รังนก สมาชิก อบต.รังนก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านและนักเรียนในตำบลรังนก เข้าร่วมกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้