โครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรังนก
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

แชร์ข่าวนี้