โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรังนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก

แชร์ข่าวนี้