โครงการโรงเรียนเกษตรยั่งยืน กิจกรรม การเลี้ยงไก่ชน ไก่พื้นเมือง ประจำปี 2562