วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

(18 ตุลาคม 62) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ณ วัดบ้านใหม่ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

แชร์ข่าวนี้