ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-001 สายปากคลอง – บ้านใหม่

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-001 สายปากคลอง – บ้านใหม่ หมู่ที่ 11-6 ตำบลรังนก กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร