ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-003 สายรังนก – บ้านใหม่

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-003 สายรังนก – บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 6 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร