ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-035 สายภายในหมู่ที่ 4 ตำบลรังนก

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-035 สายภายในหมู่ที่ 4 ตำบลรังนก จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,048 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร