ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านย่านยาว จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 3,545 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านย่านยาว จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 3,545 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                  ดาวน์โหลด