ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 1,410 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำเขียว จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 1,410 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                                ดาวน์โหลด