ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 700 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม จำนวน 2 สายทาง ระยะทาง 700 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                                            ดาวน์โหลด