ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองฉมวก หมู่ที่ 11 ตำบลรังนก ขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำขนาด 4 ไร่ (6,400 ตารางเมตร) ขุดลอกลึกจากระดับก้นหนองเดิมลึกเฉลี่ย 2 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ตามเเบบแปลนที่กำหนด อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองฉมวก หมู่ที่ 11 ตำบลรังนก ขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำขนาด 4 ไร่ (6,400 ตารางเมตร) ขุดลอกลึกจากระดับก้นหนองเดิมลึกเฉลี่ย 2 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ตามเเบบแปลนที่กำหนด อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร