ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมเเซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-009 หมู่ที่ 1 สาย รร.จระเข้ผอม – หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่าม หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมเเซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-009 หมู่ที่ 1 สาย รร.จระเข้ผอม – หมู่ที่ 9 ตำบลสามง่าม หมู่ที่ 1 บ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร