ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลรังนก ขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำขนาด 2 ไร่ (3,200 ตารางเมตร) ขุดลอกลึกจากระดับก้นหนองเดิมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ตามเเบบแปลนที่กำหนด อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลรังนก ขุดลอกเพิ่มความจุเก็บกักน้ำขนาด 2 ไร่ (3,200 ตารางเมตร) ขุดลอกลึกจากระดับก้นหนองเดิมลึกเฉลี่ย 3 เมตร ความลาดเอียง 1:1 ตามเเบบแปลนที่กำหนด อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร