ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-001 สายปากคลอง – บ้านใหม่ หมู่ที่ 11 – 6 ตำบลรังนก กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-001 สายปากคลอง – บ้านใหม่ หมู่ที่ 11 – 6 ตำบลรังนก กว้าง 6 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดเอกสาร