ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-003 สายรังนก – บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมเเซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-003 สายรังนก – บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 6 ตำบลรังนก กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร