ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรผิว Papa Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-008 สายหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรผิว Papa Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-008 สายหมู่ที่ 1- หมู่ที่ 10 ตำบลรังนก

ดาวน์โหลดเอกสาร