ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.รังนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
อบต.รังนก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร