ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๗๔-๐๓๕ สายภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านรังนก ตำบลรังนก

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๗๔-๐๓๕ สายภายใน หมู่ที่ ๔ บ้านรังนก ตำบลรังนก จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๘ ตารางเมตร อบต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร