ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแบบ Rapa Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-023 ฯ

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวลาดยางแบบ Rapa Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.74-023 สายทางเข้าหมู่ที่ 7 บ้านเนินยุ้ง ตำบลรังนก กว้าง 4 เมตร ยาว 890 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร