ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ อบต.รังนก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร